Members

MembersStaffs
Professor Satoshi Uchida
Associate Professor Yuki Mochida
Joint Researcher Miki Masai
Research assistant Reiko Shiratori
Research assistant Victor Marx
Research assistant Erika Mochizuki
Research assistant Nao Horii
Research assistant Katsunori Iwasa
Research assistant Chikako HayashiStudents
M1 Naiya Ruzzama
Short-term exchange student Wang Rui
Short-term exchange student Bao Wenjing
Short-term exchange student Zhao Xin